Sportowa integracja osób niepełnosprawnych 2024 | OKSWiM

Sportowa integracja osób niepełnosprawnych 2024

Sportowa integracja osób niepełnosprawnych 2024

Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu Osób Niepełnosprawnych serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie: „Sportowa integracja osób niepełnosprawnych 2024”

„Czwórboju o Puchar Warmii i Mazur w warcabach, nordic walking, strzelectwie i brydżu sportowym”

Lidzbark 31.05-09.06.2024 r.

UCZESTNICTWO

Uczestnikami turnieju mogą być osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu wzroku i ruchu w stopniu znacznym i umiarkowanym. 60 osób powyżej 18 roku życia.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia należy kierować do 17.05.2024 r. Na adres:

WARMIŃSKO-MAZURSKA FEDERACJA SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

10-508 Olsztyn ul. Mickiewicza 17/3

e-mail: kontakt@okswim.pl lub tel.: 89527-22-11

Okres realizacji projektu: 01.04.-31.07.2024

Wartość ogółem: 193.656,00 zł

Kwota dofinansowania: 173.256,00 zł

Projekt: „Sportowa integracja osób niepełnosprawnych 2024” jest realizowany ze środków funduszu celowego – PFRON w ramach Konkursu 1/2023 pn.”Możemy więcej”, kierunek pomocy 3: ”Wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”.