Projekty | OKSWiM

Projekty

Nasz Klub jako organizacja pozarządowa opiera swoją działalność o dofinansowanie z różnych źródeł. W tym celu nasi pracownicy tworzą projekty i składają je do różnych organizacji w formie wniosków. Im skuteczniejsza jest ich praca tym więcej działań jesteśmy w stanie zrealizować i tym lepsze warunki możemy zapewnić naszym członkom.

Do ofiarodawców, którzy wspierają nas od początków naszej działalności należy Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących CROSS w Warszawie, Urząd Miasta w Olsztynie, Urząd Marszałkowski w Olsztynie, Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a w ostatnich latach także Związek Kultury Fizycznej „OLIMP”. W ostatnim roku udało nam się pozyskać dofinansowanie również z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych edycja 2014.

 

Warmia i MazuryPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychZwiązek Kultury Fizycznej OLIMPRządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i SłabowidzącychOlsztyn