Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 01/OKS/2024 z dnia 15.04.2024 r. | OKSWiM

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 01/OKS/2024 z dnia 15.04.2024 r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 01/OKS/2024 z dnia 15.04.2024 r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego numer 01/OKS/2024

W ramach projektu „Pomagając zmieniasz świat niepełnosprawnych na lepsze 2024” realizowanego przez Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury” z siedzibą w Olsztynie realizowanego ze środków PFRON w ramach konkursu 1/2023 pn.: ”Możemy więcej”, kierunek pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”

Przedmiot zapytania:

Opis przedmiotu zamówienia – Wykonanie usługi na cztery 7-dniowe (6 noclegów) szkolenia (zakwaterowanie, wyżywienie i przerwy kawowe) – wspólny słownik zamówień – 55000000-0- usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

W przewidzianym terminie składania ofert tj. 26.04.2024 r. wpłynęły oferty od niżej wymienionych firm/osób:

Lp. Firma/osoba Adres Przyznane punkty
Wykonanie usługi na cztery 7-dniowe (6 noclegów) szkolenia (zakwaterowanie, wyżywienie i przerwy kawowe) – wspólny słownik zamówień – 55000000-0- usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
1. WILLA „POMORZANKA” Paulina Turska ul. Szkutników 5, 84-120 Władysławowo 100,00
2.

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu ofertowym nr 01/OKS/2024 z dnia 15.04.2024 r., Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury” postanowił przyjąć ofertę i zlecić realizację usługi:

WILLA „POMORZANKA” Paulina Turska, ul. Szkutników 5, 84-120 Władysławowo