Aktywizacja osób niewidomych i słabowidzących poprzez sport 10 | OKSWiM

Aktywizacja osób niewidomych i słabowidzących poprzez sport 10

Aktywizacja osób niewidomych i słabowidzących poprzez sport 10

Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury” serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie: „Aktywizacja osób niewidomych i słabowidzących poprzez sport 10”

Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury” serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie: „Aktywizacja osób niewidomych i słabowidzących poprzez sport 10”

Okres realizacji projektu – kwiecień 2024 – marzec 2025

Warunki rekrutacji: Do wzięcia udziału w projekcie zaproszone zostaną 42 osoby niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku (stopień znaczny i umiarkowany). zamieszkałych w powiatach Olsztyn, ostródzki, iławski i ełckim.

Zadanie dofinansowanie z funduszu celowego – Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 1/2023 „Możemy więcej”, kierunek pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”

Nazwa zadania: Aktywizacja osób niewidomych i słabowidzących poprzez sport 9

Wartość ogółem: 165 888,00 zł                                                Kwota dofinansowania: 163 888,00 zł

Opis zadania: Celem projektu jest rozwijanie form integracji społecznej oraz prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku poprzez sport. Zasadniczą część projektu stanowi organizacja treningów z zakresu bowlingu, strzelectwa pneumatycznego, showdown, strzelectwa laserowego oraz brydża od maja 2024 do lutego 2025 r. (przerwa w lipcu) dla 42 osób niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku.