ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPWM.11.02.03-28-0069/16/6 | OKSWiM

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPWM.11.02.03-28-0069/16/6

EFS_poziom_polskie_kolor

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  RPWM.11.02.03-28-0069/16/6

 

Szanowni Państwo, Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury” w ramach projektu „Wsparcie osób niewidomych i ich rodzin” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę prowadzącego warsztaty z zakresu orientacji przestrzennej podczas 3-dniowych wyjazdów.

 

I Nazwa i adres Zamawiającego

Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury”

10-508 Olsztyn ul. Mickiewicza 17/3

 

 II Opis przedmiotu zamówienia

  1. Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):

85312320-8 Usługi doradztwa indywidualnego i grupowego

80500000-9 Usługi szkoleniowe

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

2.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzącego warsztaty z zakresu orientacji przestrzennej podczas 3-dniowych wyjazdów

2.3 Warsztaty będą prowadzone dla 10 uczestników w dniach 11.08.-13.08.2017 r..

2.4  Prowadzący zajęcia z zakresu orientacji przestrzennej musi posiadać min. 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu takich zajęć

prowadzący orientację przestrzenną

wzór oferty