Zamówienie ofertowe nr ZZO/000198/14/D/012018 z dnia 13.06.2018 r. | OKSWiM

Zamówienie ofertowe nr ZZO/000198/14/D/012018 z dnia 13.06.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  ZZO/000198/14/D/012018

Z dnia 13.06.2018 r.

Szanowni Państwo, Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury”, w ramach projektu „Sport szansą na lepsze życie 2018” realizowanego ze środków PFRON w ramach konkursu 4/2017 pn.: ”Samodzielni i skuteczni”, kierunek pomocy 3: ”wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na 10 dniowe zawody sportowe (zakwaterowanie i wyżywienie) – wspólny słownik zamówień – 55000000-0- usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Zapytanie ofertowe:

Zapytanie ofertowe – zawody sportowe

Załącznik nr do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego