WRONiS z MOF Olsztyn – Lista rankingowa projektu | OKSWiM

WRONiS z MOF Olsztyn – Lista rankingowa projektu

WRONiS z MOF Olsztyn – Lista rankingowa projektu

 

Lista rankingowa Uczestników Projektu:

 „Wsparcie rodzin osób niewidomych i słabowidzących z MOF Olsztyn”

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Kwiecień 2019

Lp. Nazwisk i Imię Liczba Punktów
1 Kruk Bożena 10
2 Czachorowska Grażyna 12
3 Lis Elżbieta 10
4 Lis Jan 10
5 Orzechowska Agnieszka 13
6 Orzechowska Katarzyna 13