WONiR – LISTA RANKINGOWA Z NABORU UCZESTNIKÓW | OKSWiM

WONiR – LISTA RANKINGOWA Z NABORU UCZESTNIKÓW

LISTA RANKINGOWA Z NABORU UCZESTNIKÓW

PROJEKT ,,WSPARCIE OSÓB NIEWIDOMYCH I ICH RODZIN”

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie:

KWIECIEŃ 2018:

Lp. Nazwisko i Imię Liczba punktów
1. Baranowska Aneta 18
2. Hillar Małgorzata 10
3. Kamińska Aleksandra 16
4. Kocisz Grażyna 13
5. Lelewicz Anita 13
6. Mackiewicz Anna 10
7. Mikulski Grzegorz 11
8. Milewski Wincenty 11
9. Pazurkiewicz Daria 14
10. Pazurkiewicz Julia 14
11. Rostkowska Irena 11
12 Socha Sebastian 10
13 Turemka Justyna 10
14. Wydra Jadwiga 12
15. Zakrzjwska Ewa 9

30.04.2018 r.

Komisja Rekrutacyjna

Projekt: „Wsparcie osób niewidomych i ich rodzin” nr RPWM.11.02.03-20069/16

realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

na lata 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego