WONiR – LISTA RANKINGOWA Z NABORU UCZESTNIKÓW | OKSWiM

WONiR – LISTA RANKINGOWA Z NABORU UCZESTNIKÓW

EFS_poziom_polskie_kolor

LISTA RANKINGOWA Z NABORU UCZESTNIKÓW

PROJEKT ,,WSPARCIE OSÓB NIEWIDOMYCH I ICH RODZIN”

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie:

PAŹDZIERNIK 2017:

Lp. Nazwisko i Imię Liczba punktów
1. Pazurkiewicz Jolanta 15
2. Mikulska Małgorzata 14
3. Pazurkiewicz Jarosław 13
4. Żemajko Joanna Katarzyna 9

31.10.2017 r.

Komisja Rekrutacyjna:

lista rankingowa październik 2017

Projekt: „Wsparcie osób niewidomych i ich rodzin” nr RPWM.11.02.03-20069/16

realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

na lata 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego