WONiR – LISTA RANKINGOWA Z NABORU UCZESTNIKÓW | OKSWiM

WONiR – LISTA RANKINGOWA Z NABORU UCZESTNIKÓW

EFS_poziom_polskie_kolor

LISTA RANKINGOWA Z NABORU UCZESTNIKÓW

PROJEKT ,,WSPARCIE OSÓB NIEWIDOMYCH I ICH RODZIN”

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie:

WRZESIEŃ 2017:

Lp. Nazwisko i Imię Liczba punktów
1. Tomalska Anna 18
2. Rutkowski Bogusław 15
3. Lewandowski Tomasz 11

30.09.2017 r.

Komisja Rekrutacyjna:

lista rankingowa wrzesień 2017

Projekt: „Wsparcie osób niewidomych i ich rodzin” nr RPWM.11.02.03-20069/16

realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

na lata 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego