Szkolenie – „Komputer bez tajemnic”, osoby 60+ | OKSWiM

Szkolenie – „Komputer bez tajemnic”, osoby 60+

Stowarzyszenie CROSS organizuje szkolenie komputerowe dla osób niewidomych i słabowidzących powyżej 60. roku życia. Szkolenie obejmuje 4 zjazdy i kończy się egzaminem i uzyskaniem po jego zdaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Szczegółowe informacje w poniżej zamieszczonym komunikacie:

zaproszenie na szkolenie KBT