Szkolenia z obsługi komputera i smartfonu – CROSS | OKSWiM

Szkolenia z obsługi komputera i smartfonu – CROSS

Stowarzyszenie CROSS realizuje projekt ze środków PFRON w ramach, którego odbywają się szkolenia z obsługi komputera i smartfonu. Poniżej szczegółowe informacje:

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie „Cross” ogłasza nabór uczestników – osoby pełnoletnie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku na szkolenie z zakresu obsługi smartfonu i komputera.

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON i ma na celu zwiększenie samodzielności osób niewidomych i słabowidzących poprzez podniesienie umiejętności w komunikowaniu się i w dostępie do informacji.

Szkolenie składa się z czterech tygodniowych zjazdów organizowanych w Sękocinie Starym pod Warszawą. Zjazdy przeprowadzane będą w Hotelu „Groman”, Al. Krakowska 76 Sękocin Stary, 05-090 Raszyn (www.groman.pl)  w następujących terminach:

Zjazd numer 1:  28.04-05.05.2018

Zjazd numer 2:  16-23.06.2018

Zjazd numer 3:  14-21.07.2018

Zjazd numer 4:  04-11.08.2018

Odpłatność za udział w szkoleniu „Smartfon bez tajemnic” wynosi 200 zł od uczestnika (łącznie za 4 zjazdy).

Zgłoszenie sporządzone na załączonym formularzu wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności z tytułu wzroku, oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczeniem beneficjenta ostatecznego projektu „Smartfon bez tajemnic” oraz danymi szczegółowymi uczestnika należy dostarczyć do biura Stowarzyszenia „Cross” w Warszawie najpóźniej do 18 kwietnia 2018 r. Komplet dokumentów zgłoszeniowych można dostarczyć do biura Stowarzyszenia „Cross” osobiście lub pocztą tradycyjną.

Niniejszy komunikat dotyczy szkolenia organizowanego w terminie od kwietnia do sierpnia 2018 r. Planowane są kolejne 2 edycje projektu w terminach: od września do grudnia 2018 r. oraz od stycznia do marca 2019 r. W przypadku gdy dana osoba nie zakwalifikuje się na szkolenie w terminie kwiecień – sierpień 2018 r. będzie mogła (bez ponownego przesyłania dokumentów) uczestniczyć w procesie rekrutacji na kolejną edycję. Zaznaczamy jednak, że na kolejne 2 edycje z odpowiednim wyprzedzeniem ukażą się osobne komunikaty.

Serdecznie zapraszam do nadsyłania zgłoszeń i do udziału w szkoleniu!

Załączniki:

dane szczegółowe uczestnika

formularz zgłoszeniowy

oświadczenie o innych projektach

zaproszenie na szkolenie SBT