Sport szansą na lepsze życie 2023 | OKSWiM

Sport szansą na lepsze życie 2023

Zapraszamy do udziału w naszej imprezie:

„Czwórbój o Puchar Prezesa Piotra Łożyńskiego w kręglach, szachach, strzelectwie i nordic walking”

Termin – 29.09.-08.10.2022

Miejsce – „Willa Pomorzanka” Władysławowo

Okres realizacji projektu – lipiec 2023 – listopad 2023

Warunki rekrutacji: Do wzięcia udziału w projekcie zaproszonych zostanie 75 osób niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku (stopień znaczny i umiarkowany). zamieszkałych na terenie całego kraju.

Zadanie dofinansowanie z funduszu celowego – Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 1/2022 „Pokonamy bariery”, kierunek pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”

Nazwa zadania: „Sport szansą na lepsze życie 2023”

Wartość ogółem: 210 144,00 zł                                Kwota dofinansowania: 188 144,00 zł

Opis zadania: Celem projektu jest rozwijanie form integracji społecznej oraz prowadzenie powszechnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku poprzez sport. W ramach projektu odbędzie się 10 dniowy „Czwórbój o Puchar Prezesa Piotra Łożyńskiego w kręglach, szachach, strzelectwie i nordic walking” – sierpień-październik 2023 r. W imprezie udział weźmie 75 osób niepełnosprawnych z całego kraju.