Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr RPWM.11.02.03-28-0069/16/9 z dnia 11.04.2018 r. | OKSWiM

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr RPWM.11.02.03-28-0069/16/9 z dnia 11.04.2018 r.

EFS_poziom_polskie_kolor

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego numer RPWM.11.02.03-28-0069/16/9

W ramach projektu „Wsparcie osób niewidomych i ich rodzin” realizowanego przez Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury” w partnerstwie z firmą Peritus Paweł Strączek Andrzej Pakulski s.c. realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zapytania: Wykonanie usługi na 6 dniowy wyjazd rodzinny (obiad, kolacja, przerwa kawowa, nocleg) – wspólny słownik zamówień – 55000000-0- usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego.

W przewidzianym terminie składania ofert tj. 24.04.2018 r. wpłynęły oferty od niżej wymienionych firm/osób:

Lp. Firma/osoba Adres Przyznane punkty
Wykonanie usługi na 6 dniowy wyjazd rodzinny (obiad, kolacja, przerwa kawowa, nocleg) – wspólny słownik zamówień – 55000000-0- usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
1. „PALACE” Małgorzata Stopa, Janusz Stopa 34-220 Maków Podhalański, ul. Żwirki i Wigury 12A 100,00
2. SD Company Sara Dewerenda 42-300 Myszków, Żarecka 11 94,12
3. POLSKIE TATRY S.A. Zespół Pensjonatów „Dolina Białego” 34-500 Zakopane, ul. Droga do Białego 7c 75,59
4. GEOVITA SA 02-315 Warszawa, ul. Barska 28/30 64,00
5. CarpeDiem Incentive 59-220 Legnica, ul. Kosmiczna 9/6 56,47

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu ofertowym nr RPWM.11.02.03-28-0069/16/9 z dnia 11.04.2018 r., Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury”. postanowił przyjąć ofertę i zlecić realizację usługi:

„PALACE” Małgorzata Stopa, Janusz Stopa, 34-220 Maków Podhalański, ul. Żwirki i Wigury 12A.