Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego numer RPWM.11.02.03-28-0069/16/7 | OKSWiM

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego numer RPWM.11.02.03-28-0069/16/7

EFS_poziom_polskie_kolor

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego numer RPWM.11.02.03-28-0069/16/7

W ramach projektu „Wsparcie osób niewidomych i ich rodzin” realizowanego przez Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury” w partnerstwie z firmą Peritus Paweł Strączek Andrzej Pakulski s.c. realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zapytania: Wykonanie usługi na 3 dniowe warsztaty z zakresu arteterapii (obiad, kolacja, przerwa kawowa, nocleg) – wspólny słownik zamówień – 55000000-0- usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

W przewidzianym terminie składania ofert tj. 10.04.2018 r. wpłynęły oferty od niżej wymienionych firm/osób:

Lp. Firma/osoba Adres Przyznane punkty
Wykonanie usługi na 3 dniowe warsztaty z zakresu arteterapii (obiad, kolacja, przerwa kawowa, nocleg) – wspólny słownik zamówień – 55000000-0- usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
1. Star-Dadaj Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej ul. Sprzętowa 4, 10-467 Olsztyn 100,00
2. Zajazd Bankietowo-Weselny DOLINA SADOSIÓW, Mariusz Sadowski Dobry 24, 14-407 Godkowo 88,89
3. UpHotel, Sp. z o.o. ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra 63,58
4. SD Company Sara Dewerenda 42-300 Myszków, ul. Żarecka 11F 51,61
5. Karol Kania i Synowie Sp. z o.o., Hotel Ognisty Ptak Ogonki, 11-600 Węgorzewo, ul. Sztynorcka 6 45,71

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu ofertowym nr RPWM.11.02.03-28-0069/16/7 z dnia 28.03.2018 r., Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury”. postanowił przyjąć ofertę i zlecić realizację usługi:

Star-Dadaj Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej, ul. Sprzętowa 4, 10-467 Olsztyn