Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego numer RPWM.11.02.03-28-0069/16/2 | OKSWiM

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego numer RPWM.11.02.03-28-0069/16/2

EFS_poziom_polskie_kolor

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego numer RPWM.11.02.03-28-0069/16/2

W ramach projektu „Wsparcie osób niewidomych i ich rodzin” realizowanego przez Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury” w partnerstwie z firmą Peritus Paweł Strączek Andrzej Pakulski s.c. realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zapytania:

85311200-4– Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych.

W przewidzianym terminie składania ofert tj. 30.03.2017 r. wpłynęły oferty od niżej wymienionych firm/osób:

Lp. Firma/osoba Adres Przyznane punkty
Usługa – pełnienie funkcji Asystent koordynatora
1. Grzegorz Kurstak 10-437 Olsztyn, ul. Dworcowa 51/59 100,00
2.

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu ofertowym nr RPWM.11.02.03-28-0069/16/2 z dnia 17.03.2017 r., Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury”. postanowił przyjąć ofertę i zlecić realizację usługi pełnienie funkcji Asystent koordynatora:

Grzegorz Kurstak