Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr RPWM.11.02.03-28-0069/16/12 z dnia 22.08.2018 r. | OKSWiM

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr RPWM.11.02.03-28-0069/16/12 z dnia 22.08.2018 r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego numer RPWM.11.02.03-28-0069/16/12

W ramach projektu „Wsparcie osób niewidomych i ich rodzin” realizowanego przez Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury” w partnerstwie z firmą Peritus Paweł Strączek Andrzej Pakulski s.c. realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zapytania: Wykonanie usługi –prowadzącego warsztaty z zakresu arteterapii podczas 3-dniowych wyjazdów

W przewidzianym terminie składania ofert tj. 03.09.2018 r. wpłynęły oferty od niżej wymienionych firm/osób:

Lp. Firma/osoba Adres Przyznane punkty
Wykonanie usługi –prowadzącego warsztaty z zakresu arteterapii podczas 3-dniowych wyjazdów
1. Teresa Mendrzejewska ul. Jagiełły 5/22, 10-127 Olsztyn 100,00

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu ofertowym nr RPWM.11.02.03-28-0069/16/12 z dnia 22.08.2018 r., Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury”. postanowił przyjąć ofertę i zlecić realizację usługi:

Teresa Mendrzejewska, ul. Jagiełły 5/22, 10-127 Olsztyn