Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr RPWM.11.02.03-28-0069/16/17 z dnia 11.04.2019 r. | OKSWiM

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr RPWM.11.02.03-28-0069/16/17 z dnia 11.04.2019 r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr RPWM.11.02.03-28-0069/16/17 z dnia 11.04.2019 r.

EFS_poziom_polskie_kolor

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego numer RPWM.11.02.03-28-0069/16/17

W ramach projektu „Wsparcie osób niewidomych i ich rodzin” realizowanego przez Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury” w partnerstwie z firmą Peritus Paweł Strączek Andrzej Pakulski s.c. realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zapytania: Wykonanie usługi prowadzącego warsztaty: kulinarne/carvingu, zajęcia sportowe dla osób niewidomych i słabowidzących, przewodnik oraz orientacji przestrzennej podczas 5-dniowego wyjazdu rodzinnego w powiecie Żywieckim w dniach 30.04.-05.05.2019 r.

W przewidzianym terminie składania ofert tj. 24.04.2019 r. wpłynęły oferty od niżej wymienionych firm/osób:

Lp. Firma/osoba Adres Przyznane punkty
Wykonanie usługi prowadzącego warsztaty: kulinarne/carvingu, zajęcia sportowe dla osób niewidomych i słabowidzących, przewodnik, oraz orientacji przestrzennej podczas 5-dniowego wyjazdu rodzinnego w powiecie Żywieckim w dniach 30.04.-05.05.2019 r.
1. MARGAS Mariusz Gasek ul. Czarneckiego 15/18, 14-100 Ostróda 100,00
2. Biuro Podróży Latomarzen.pl Szare 23, 34-383 Kamesznica 100,00
3. Wiesław Skalski ul. Pstrowskiego 19/22, 10-601 Olsztyn 100,00
4. Marek Kościółek ul. Piłsudskiego 105/5, 33-370 Muszyna 100,00

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu ofertowym nr RPWM.11.02.03-28-0069/16/17 z dnia 11.04.2019 r., Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury”. postanowił przyjąć ofertę i zlecić realizację usługi:

Część I

MARGAS Mariusz Gasek, ul. Czarneckiego 15/18, 14-100 Ostróda

Część II

Biuro Podróży Latomarzen.pl, Szare 23, 34-383 Kamesznica

Część III

Wiesław Skalski, ul. Pstrowskiego 19/22, 10-601 Olsztyn

Część IV

Marek Kościółek, ul. Piłsudskiego 105/5, 33-370 Muszyna