Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 01/2024 z dnia 24.01.2024 r. | OKSWiM

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 01/2024 z dnia 24.01.2024 r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 01/2024 z dnia 24.01.2024 r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego numer 01/2024

W ramach projektu „Poprzez sport do sprawności 2023” realizowanego przez Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Olsztynie realizowanego ze środków PFRON w ramach konkursu 1/2022 pn.: ”Działamy razem”, kierunek pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”

Przedmiot zapytania: Wykonanie usługi na 10-dniową (9 noclegów) imprezę sportową (zakwaterowanie i wyżywienie) – wspólny słownik zamówień – 55000000-0- usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

W przewidzianym terminie składania ofert tj. 06.02.2024 r. wpłynęły oferty od niżej wymienionych firm/osób:

Lp. Firma/osoba Adres Przyznane punkty
Wykonanie usługi na 10-dniową (9 noclegów) imprezę sportową (zakwaterowanie i wyżywienie) – wspólny słownik zamówień – 55000000-0- usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
1. WILLA „POMORZANKA” Paulina Turska ul. Szkutników 5, 84-120 Władysławowo 95,63
2. Firma Handlowo-Usługowa KaJa Jacek Przybylska ul. Necla 4/16, 84-200 Wejherowo 70,00

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu ofertowym nr 012024 z dnia 24.01.2024 r., Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Olsztynie. postanowił przyjąć ofertę i zlecić realizację usługi:

WILLA „POMORZANKA” Paulina Turska, ul. Szkutników 5, 84-120 Władysławowo