Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 01/2023 z dnia 18.04.2023 r. | OKSWiM

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 01/2023 z dnia 18.04.2023 r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 01/2023 z dnia 18.04.2023 r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego numer 01/2023

W ramach projektu „Sportowa integracja osób niepełnosprawnych 2023” realizowanego przez Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Olsztynie realizowanego ze środków PFRON w ramach konkursu 1/2022 pn.: ”Działamy razem”, kierunek pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”

Przedmiot zapytania: Wykonanie usługi na 10-dniową (9 noclegów) imprezę sportową (zakwaterowanie i wyżywienie) – wspólny słownik zamówień – 55000000-0- usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

W przewidzianym terminie składania ofert tj. 05.05.2023 r. wpłynęły oferty od niżej wymienionych firm/osób:

Lp. Firma/osoba Adres Przyznane punkty
Wykonanie usługi na 10-dniową (9 noclegów) imprezę sportową (zakwaterowanie i wyżywienie) – wspólny słownik zamówień – 55000000-0- usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
1. Działalność Turystyczno-Usługowa, Działalność Gastronomiczno-Rozrywkowa, Sprzed. Hurt. i Detal. Art. Przem. Brzozowska Ewa, 13-230 Lidzbark, ul. Leśniczówka 9 150,00
2.

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu ofertowym nr 012023 z dnia 18.04.2023 r., Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Olsztynie. postanowił przyjąć ofertę i zlecić realizację usługi:

 Działalność Turystyczno-Usługowa, Działalność Gastronomiczno-Rozrywkowa, Sprzed. Hurt. i Detal. Art. Przem. Brzozowska Ewa,, 13-230 Lidzbark, ul. Leśniczówka 9