„Pomagając zmieniasz świat niepełnosprawnych na lepsze” | OKSWiM

„Pomagając zmieniasz świat niepełnosprawnych na lepsze”

PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury”
informuje, że ze środków PFRON realizuje projekt pn.:
„Pomagając zmieniasz świat niepełnosprawnych na lepsze″

 

W ramach projektu odbędą się dwa szkolenia w terminach:

04-10.06.2018 r.

27.08.-02.09.2018 r.

Celem projektu jest odpowiednie przygotowanie członków rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych, a także kadry i wolontariuszy działających na ich rzecz tak, aby osoby te mogły w najlepszy sposób im pomagać.

  1. Miejsce szkolenia – Willa Pomorzanka, 84-120 Władysławowo, ul Szkutników 5
  1. Uczestnictwo – każdy zainteresowany udziałem w projekcie może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu. W tym celu należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy (Załącznik nr 1), który zostanie oceniony przez Komisję Rekrutacyjną. W szkoleniach mogą wziąć udział osoby kwalifikujące się do jednej z dwóch poniższych grup, spełniające warunki formalne i merytoryczne:
    1. Osoby z otoczenia, członkowie rodzin lub opiekunowie osób niepełnosprawnych
    2. Osoby pracujące na rzecz osób niepełnosprawnych (w tym wolontariusze)

Formularz zgłoszeniowy:

Formularz zgłoszeniowy

Zakres szkolenia:

  1. Wywiad motywacyjny. Jak przygotować ludzi do zmiany.
  2. Coaching jako metoda w wsparciu osoby na drodze do rozwoju osobistego i zawodowego
  3. Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
  4. Sport jako metoda rehabilitacji fizycznej i psychicznej osób niepełnosprawnych.

Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowana kadrę.

 

Projekt: „Pomagając zmieniasz świat niepełnosprawnych na lepsze”

Jest realizowany ze środków PFRON w ramach Konkursu 4/2017 pn.”Samodzielni i skuteczni”, kierunek pomocy 5: ”poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”.

wladyslawowo-ulotka-awers-podglad