Zapytanie ofertowe nr RPWM.11.02.03-28-0069/16/4 | OKSWiM

Zapytanie ofertowe nr RPWM.11.02.03-28-0069/16/4

EFS_poziom_polskie_kolor

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  RPWM.11.02.03-28-0069/16/4

 

Szanowni Państwo, Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury” w ramach projektu „Wsparcie osób niewidomych i ich rodzin” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę prowadzącego warsztaty z zakresu arteterapii podczas 3-dniowych wyjazdów.

Dokumenty:

Zapytanie ofertowe – prowadzący zajęcia z zakresu arteterapii

wzór oferty