ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPWM.11.02.03-28-0069/16/8 z dnia 28.03.2018 r. | OKSWiM

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPWM.11.02.03-28-0069/16/8 z dnia 28.03.2018 r.

EFS_poziom_polskie_kolor

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  RPWM.11.02.03-28-0069/16/8

Z dnia 28.03.2018 r.

Szanowni Państwo, Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury” w ramach projektu „Wsparcie osób niewidomych i ich rodzin” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę prowadzącego warsztaty z zakresu arteterapii podczas 3-dniowych wyjazdów.

I Nazwa i adres Zamawiającego

Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury”

10-508 Olsztyn ul. Mickiewicza 17/3

Tel. 89527-22-11, e-mail: kontakt@okswim.pl

 II Opis przedmiotu zamówienia

  1. Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):

85312320-8 Usługi doradztwa indywidualnego i grupowego

80500000-9 Usługi szkoleniowe

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

2.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzącego warsztaty z zakresu arteterapii podczas 3-dniowych wyjazdów

2.3 Warsztaty będą prowadzone dla 10 uczestników w dniach 13-15.04.2018 r..

2.4 Usługi będą świadczone na terenie województwo warmińsko-mazurskiego.

2.5  Prowadzący zajęcia z zakresu arteterapii musi posiadać min. 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu takich zajęć

 

Pełna treść zamówienia i załączniki poniżej:

prowadzący arteterapie

Załącznik nr 1 wzór oferty

Załącznik nr 2 – życiorys