Zapytanie ofertowe nr RPWM.11.02.03-28-0069/16/3 | OKSWiM

Zapytanie ofertowe nr RPWM.11.02.03-28-0069/16/3

EFS_poziom_polskie_kolor

Szanowni Państwo, Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury”, w ramach projektu „Wsparcie osób niewidomych i ich rodzin” zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi: przerwy kawowe (CPV 55520000-1), wyżywienie-obiad (CPV 55520000-1), wyżywienie-kolacja,  nocleg (CPV  55270000-3).

Dokumenty:

Zapytanie ofertowe noclegii i wyżywienie

wzór oferty