ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPWM.11.02.03-28-0069/16/10 z dnia 19.04.2018 r. | OKSWiM

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPWM.11.02.03-28-0069/16/10 z dnia 19.04.2018 r.

EFS_poziom_polskie_kolor

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPWM.11.02.03-28-0069/16/10

Z dnia 19.04.2018 r.

Szanowni Państwo, Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury” w ramach projektu „Wsparcie osób niewidomych i ich rodzin” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę prowadzącego warsztat, kulinarne/dietetyczne, zajęcia sportowe dla osób niewidomych i słabowidzących, przewodnik tatrzański, oraz orientacji przestrzennej podczas 5-dniowego wyjazdu rodzinnego w Zakopanem w dniach 8-13.05.2018 r.

 

I Nazwa i adres Zamawiającego

Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury”

10-508 Olsztyn ul. Mickiewicza 17/3

Tel. 89527-22-11, e-mail: kontakt@okswim.pl

 

 II Opis przedmiotu zamówienia

 1. Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):

85312320-8 Usługi doradztwa indywidualnego i grupowego

80500000-9 Usługi szkoleniowe

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia warsztatów dla 40/70 uczestników projektu „Wsparcie osób niewidomych i ich rodzin” biorących udział w wyjeździe rodzinnym. Zakres usługi w szczególności obejmuje:

Część I – Warsztaty kulinarne/dietetyczne

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzącego warsztaty kulinarne/dietetyczne podczas 5-dniowego wyjazdu rodzinnego, dla grupy 40/70 osób. Uczestnicy będą podzieleni na grupy, jedna grupa około 15-20 osób.
 2. Warsztaty będą prowadzone w dniach 08.-13.05.2018 r. w Zakopanem. Łączna liczba godzin 24h (8h dla każdej 15-20 osobowej grupy x 3 grupy).
 3. Prowadzący zajęcia kulinarne/dietetyki musi posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu dietetyki/zdrowego odżywiania się, a także posiadać niezbędne doświadczenie zawodowe, min. 2 letnie doświadczenie zawodowe związane z tematem poradnictwa na które ogłoszone zostało zapytanie ofertowe.

Część II – Przewodnik tatrzański

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przewodnika podczas 5-dniowego wyjazdu rodzinnego, dla grupy 40/70 osób.
 2. Warsztaty będą prowadzone w dniach 08.-13.05.2018 r. w Zakopanem. Łączna liczba godzin 24h
 3. Przewodnik musi posiadać uprawnienia przewodnika tatrzańskiego i niezbędne min. 2 letnie doświadczenie.

Część III – Zajęcia sportowe dla osób niewidomych i słabowidzących

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzącego warsztaty zajęcia sportowe w dyscyplinach dla osób niewidomych i słabowidzących podczas 5-dniowego wyjazdu rodzinnego, dla grupy 40/70 osób. Uczestnicy będą podzieleni na grupy, jedna grupa około 15-20 osób.
 2. Warsztaty będą prowadzone w dniach 08.-13.05.2018 r. w Zakopanem. Łączna liczba godzin 48h (16h dla każdej 15-20 osobowej grupy x 3 grupy).
 3. Prowadzący zajęcia sportowe musi posiadać doświadczenie w organizowaniu zajęć i zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych przynajmniej od 5 lat. Musi posiadać uprawnienia instruktora/sędziego ze strzelectwa dla osób niepełnosprawnych, a także znać tematykę i zagadnienie takich dyscyplin jak szachy, warcaby, brydż.

Część IV – Orientacja Przestrzenna

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzącego warsztaty z zakresu orientacji przestrzennej podczas 5-dniowego wyjazdu rodzinnego, dla grupy 40/70 osób. Uczestnicy będą podzieleni na grupy, jedna grupa około 15-20 osób.
 2. Warsztaty będą prowadzone w dniach 08.-13.05.2018 r. w Zakopanem. Łączna liczba godzin 24h (8h dla każdej 15-20 osobowej grupy x 3 grupy).
 3. Prowadzący zajęcia z zakresu orientacji przestrzennej musi posiadać min. 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu takich zajęć w tym dla osób niepełnosprawnych i posiada uprawnienia upoważniające do prowadzenia zajęć z zakresu orientacji przestrzennej.

Pełna treść zamówienia i wzór oferty w załącznikach:

prowadzący warsztaty

wzór oferty