ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPWM.11.02.03-28-0069/16/21 z dnia 01.07.2019 r. | OKSWiM

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPWM.11.02.03-28-0069/16/21 z dnia 01.07.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPWM.11.02.03-28-0069/16/21 z dnia 01.07.2019 r.

Szanowni Państwo, Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury” w ramach projektu „Wsparcie osób niewidomych i ich rodzin” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę prowadzącego warsztat, arteterapii, zajęcia sportowe dla osób niewidomych i słabowidzących, podczas 3-dniowego wyjazdu rodzinnego w powiecie działdowskim w dniach 12.-14.07.2019 r.

I Nazwa i adres Zamawiającego

Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury”

10-508 Olsztyn ul. Mickiewicza 17/3

Tel. 89527-22-11, e-mail: kontakt@okswim.pl

 II Opis przedmiotu zamówienia

  1. Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):

85312320-8 Usługi doradztwa indywidualnego i grupowego

80500000-9 Usługi szkoleniowe

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia warsztatów dla 45 uczestników projektu „Wsparcie osób niewidomych i ich rodzin” biorących udział w wyjeździe rodzinnym. Zakres usługi w szczególności obejmuje:

Część I – arteterapia

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzącego warsztatów arteterapii podczas 3-dniowego wyjazdu rodzinnego, dla grupy 45 osób. Uczestnicy będą podzieleni na grupy, jedna grupa około 10-15 osób.
  2. Warsztaty będą prowadzone w dniach 12-14.07.2019 r. w powiecie działdowskim. Łączna liczba godzin 24h (8h x 3dni).
  3. Prowadzący zajęcia arteterapii musi posiadać wykształcenie kierunkowe z tego zakresu, a także posiadać niezbędne doświadczenie zawodowe, min. 3 letnie doświadczenie zawodowe związane z tematem poradnictwa na które ogłoszone zostało zapytanie ofertowe.

Część II – Zajęcia sportowe dla osób niewidomych i słabowidzących

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzącego warsztaty zajęcia sportowe w dyscyplinach dla osób niewidomych i słabowidzących podczas 3-dniowego wyjazdu rodzinnego, dla grupy 45 osób. Uczestnicy będą podzieleni na grupy, jedna grupa około 10-15 osób.
  2. Warsztaty będą prowadzone w dniach 12-14.07.2019 r. w powiecie działdowskim. Łączna liczba godzin 24h (8h x 3dni).
  3. Prowadzący zajęcia sportowe musi posiadać doświadczenie w organizowaniu zajęć i zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych przynajmniej od 3 lat. Musi posiadać uprawnienia prowadzącego zajęcia z zakresu dyscyplin dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Zapytanie: ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPWM.11.02.03-28-00691621