Zapytanie ofertowe NR RPWM.11.02.03-28-0069/16/2 | OKSWiM

Zapytanie ofertowe NR RPWM.11.02.03-28-0069/16/2

EFS_poziom_polskie_kolor

Szanowni Państwo, Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury”, w ramach projektu „Wsparcie osób niewidomych i ich rodzin” zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na pełnienie funkcji Asystent koordynatora. Planowany okres realizacji usługi: 01 kwiecień  2017 r. – 31 lipiec 2019 r.

Szczegóły poniżej:

asystent koordynatora