WONiR – LISTA RANKINGOWA Z NABORU UCZESTNIKÓW | OKSWiM

WONiR – LISTA RANKINGOWA Z NABORU UCZESTNIKÓW

EFS_poziom_polskie_kolor

LISTA RANKINGOWA Z NABORU UCZESTNIKÓW

PROJEKT ,,WSPARCIE OSÓB NIEWIDOMYCH I ICH RODZIN”

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie:

MAJ 2017:

Lp. Nazwisko i Imię Liczba punktów
1. Kamińska Grażyna 17
2. Dobrowolski Andrzej 17
3. Lelewicz Natalia 13
4. Milewska Ewelina 13
5. Szwedzik Irena 13
6. Lelewicz Iwona 12
7. Ciuś Małgorzata 12
8. Milewska Helena 12
9. Ruszkiewicz Izabela 12
10. Ruszkiewicz Krzysztof 11
11. Lelewicz Wiesław 11
12. Grodecki Jerzy 11
13. Żemajko Zdzisław 10

 

31.05.2017 r.

Komisja Rekrutacyjna

Lista rankingowa maj 2017

 

Projekt: „Wsparcie osób niewidomych i ich rodzin” nr RPWM.11.02.03-28-0069/16 realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

na lata 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego