WONiR – LISTA RANKINGOWA Z NABORU UCZESTNIKÓW | OKSWiM

WONiR – LISTA RANKINGOWA Z NABORU UCZESTNIKÓW

LISTA RANKINGOWA Z NABORU UCZESTNIKÓW

PROJEKT ,,WSPARCIE OSÓB NIEWIDOMYCH I ICH RODZIN”

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie:

GRUDZIEŃ 2018:

Lp. Nazwisko i Imię Liczba punktów
1. Karoliński Włodzimierz 15

03.12.2018 r.

Komisja Rekrutacyjna

Projekt: „Wsparcie osób niewidomych i ich rodzin” nr RPWM.11.02.03-20069/16

realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

na lata 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego