WONiR – LISTA RANKINGOWA Z NABORU UCZESTNIKÓW | OKSWiM

WONiR – LISTA RANKINGOWA Z NABORU UCZESTNIKÓW

LISTA RANKINGOWA Z NABORU UCZESTNIKÓW

PROJEKT ,,WSPARCIE OSÓB NIEWIDOMYCH I ICH RODZIN”

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie:

SIERPIEŃ 2018:

Lp. Nazwisko i Imię Liczba punktów
1. Wiechowska Bożena 18
2. Surażyńska Paulina 18
3. Spychalska Wioleta 17
4. Wiechowski Mariusz 15
5. Wiechowski Karol 15
6. Powichrowski Radosław 13
7. Powichrowska Małgorzata 12
8. Surażyński Paweł 11

31.08.2018 r.

Komisja Rekrutacyjna

Projekt: „Wsparcie osób niewidomych i ich rodzin” nr RPWM.11.02.03-20069/16

realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

na lata 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego