Walne Zebranie Klubu | OKSWiM

Walne Zebranie Klubu

okswimlogo

Dnia 11 lutego 2017 r. (sobota) o godzinie 9:30 (drugi termin godzina 10:00) w siedzibie Olsztyńskiego Klubu Sportowego „Warmia i Mazury” przy ulicy Mickiewicza 17/3 odbędzie się Walne Zebranie Klubu.

 

PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA

OLSZTYŃSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

„WARMIA I MAZURY”

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Prezydium.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie regulaminu zebrania.
 5. Wybór komisji mandatowo- skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.
 6. Sprawozdanie ustępujących władz.
 7. Dyskusja.
 8. Udzielenie absolutorium ustępującym władzom.
 9. Wybór Władz zgodnie z zapisem w regulaminie.
 10. Zmiana Statutu.
 11. Podjęcie uchwał.
 12. Zamknięcie zebrania.