Walne Zebranie Klubu | OKSWiM

Walne Zebranie Klubu

 

 

Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury” uprzejmie zawiadamia, że dnia 21 sierpnia 2021 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, przy al. Piłsudskiego 7/9 w Sali 160, odbędzie się Walne Zebranie Klubu.

Pierwszy termin godz. 9:30

Drugi termin godz. 10:00

 

PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA

OLSZTYŃSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

„WARMIA I MAZURY”

21 sierpnia 2021 r.

 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Prezydium.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie regulaminu zebrania.
 5. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
 6. Sprawozdanie ustępujących władz.
 7. Dyskusja.
 8. Udzielenie absolutorium ustępującym władzom.
 9. Wybór Władz zgodnie z zapisem w regulaminie.
 10. Zmiana Statutu.
 11. Podjęcie uchwał.
 12. Zamknięcie zebrania.