Trójbój w bowlingu, szachach i strzelectwie o Puchar Ziemi Warmińsko-Mazurskiej. | OKSWiM

Trójbój w bowlingu, szachach i strzelectwie o Puchar Ziemi Warmińsko-Mazurskiej.

Komunikat organizacyjny

Trójboju Niewidomych i Słabowidzących w bowlingu, szachach

i strzelectwie o Puchar Ziemi Warmińsko-Mazurskiej

Olsztyn-Łajs 16.09 – 26.09.2016 r.

 

  1. ORGANIZATOR

Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury”

  1. CEL

Podnoszenie poziomu sportowego uczestników poprzez doskonalenie technik rzucania kulą, wymiana doświadczeń podczas gry w szachy, analiza rozegranych partii, wdrażanie nowych wariantów w grze bezpośredniej, uzyskiwanie wyższych rankingów, łączenie wrażeń słuchowych ze sprawnością ruchową podczas strzelania.

  1. TERMIN I MIEJSCE

16.09- 26.09.2016 r. Hotel „Adler” miejscowość Łajs w pobliżu Olsztyna.

  1. UCZESTNICTWO

Uczestnikami turnieju mogą być osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu wzroku w stopniu znacznym i umiarkowanym

– bowling- w turnieju prowadzona będzie punktacja indywidualna (kobiet,                        mężczyzn) oraz drużynowa w kategoriach: B1, B2, B3.

– strzelectwo- wyłonienie najlepszych strzelców w kategorii Kobiet KPN-40

mężczyzn KPN-60

– szachy- zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim  na dystansie  9 rund, tempo gry 2 godziny dla każdego zawodnika na partię.

  1. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Hotel „Adler” Łajs. Organizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie od kolacji 16.09.2015 r. do śniadania 26.09.2016 r. oraz przewóz uczestników autokarem z Olsztyna do Hotelu „Adler”

  1. NAGRODY

Organizator przewidział dla najlepszych zawodników puchary oraz nagrody.

  1. SPRZĘT

-bowling, strzelectwo- sprzęt zapewnia organizator.

-szachy- zawodnicy zobowiązani są do posiadania własnego sprzętu         szachowego.

  1. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia należy kierować do 29.08.2016 r.

Na adres:

Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury”

10-508 Olsztyn ul. Mickiewicza 17/3

e-mail: kontakt@okswim.pl lub tel: 0602-734-303 (Piotr Łożyński)

W zgłoszeniu proszę  podać:

imię i nazwisko, numer pesel, adres zamieszkania, stopień niepełnosprawności oraz kategorię sportową

UWAGA!!! Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest dostarczenie:

– oryginału aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności do wglądu