Sportowa integracja osób niepełnosprawnych 2023 | OKSWiM

Sportowa integracja osób niepełnosprawnych 2023

Sportowa integracja osób niepełnosprawnych 2023

Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu Osób Niepełnosprawnych serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie: „Sportowa integracja osób niepełnosprawnych 2023”

„Czwórboju o Puchar Warmii i Mazur w warcabach, nordic walking, strzelectwie i brydżu sportowym”

Lidzbark 19-28.05.2023 r.

UCZESTNICTWO

Uczestnikami turnieju mogą być osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu wzroku i ruchu w stopniu znacznym i umiarkowanym. 60 osób powyżej 18 roku życia.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia należy kierować do 11.05.2023 r. Na adres:

WARMIŃSKO-MAZURSKA FEDERACJA SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

10-508 Olsztyn ul. Mickiewicza 17/3

e-mail: kontakt@okswim.pl lub tel.: 89527-22-11

Okres realizacji projektu: 01.04.-31.07.2023

Wartość ogółem: 164.436,00 zł

Kwota dofinansowania: 147.436,00 zł

Projekt: „Sportowa integracja osób niepełnosprawnych 2023” jest realizowany ze środków funduszu celowego – PFRON w ramach Konkursu 1/2022 pn.”Działamy razem”, kierunek pomocy 3: ”Wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”.