Sportowa integracja osób niepełnosprawnych 2021 | OKSWiM

Sportowa integracja osób niepełnosprawnych 2021

Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu Osób Niepełnosprawnych serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie: „Sportowa integracja osób niepełnosprawnych 2021”

„Czwórboju o Puchar Warmii i Mazur

w warcabach, nordic walking, strzelectwie i brydżu sportowym”

Lidzbark 22-31.10.2021 r.

UCZESTNICTWO

Uczestnikami turnieju mogą być osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu wzroku i ruchu w stopniu znacznym i umiarkowanym. 60 osób powyżej 18 roku życia.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia należy kierować do 08.10.2021 r. Na adres:

WARMIŃSKO-MAZURSKA FEDERACJA SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

10-508 Olsztyn ul. Mickiewicza 17/3

e-mail: kontakt@okswim.pl lub tel.: 89527-22-11

Okres realizacji projektu: 01.08.-30.11.2021

Wartość ogółem: 131 090,40 zł

Kwota dofinansowania: 104 590,40 zł

Projekt: „Sportowa integracja osób niepełnosprawnych 2021” jest realizowany ze środków funduszu celowego – PFRON w ramach Konkursu 1/2020 pn.”Pokonamy bariery”, kierunek pomocy 3: ”Wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”.