ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIE OFERTOWEGO NR ZZO/000214/14/D/012019 z dnia 23.04.2019 r. | OKSWiM

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIE OFERTOWEGO NR ZZO/000214/14/D/012019 z dnia 23.04.2019 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIE OFERTOWEGO NR ZZO/000214/14/D/012019 z dnia 23.04.2019 r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego numer ZZO/000214/14/D/012019

W ramach projektu „Pomagając zmieniasz świat niepełnosprawnych na lepsze 2019” realizowanego przez Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury” realizowanego ze środków PFRON w ramach konkursu 1/2018 pn.: ”Szansa-rozwój-niezależność”, kierunek pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”

Przedmiot zapytania: Wykonanie usługi na  trzy 7-dniowe (6 noclegów) szkolenia (zakwaterowanie, wyżywienie i przerwy kawowe) – wspólny słownik zamówień – 55000000-0- usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

W przewidzianym terminie składania ofert tj. 06.05.2019 r. wpłynęły oferty od niżej wymienionych firm/osób:

Lp. Firma/osoba Adres Przyznane punkty
Wykonanie usługi na  trzy 7-dniowe (6 noclegów) szkolenia (zakwaterowanie, wyżywienie i przerwy kawowe) – wspólny słownik zamówień – 55000000-0- usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
1. WILLA „POMORZANKA” Paulina Turska ul. Szkutników 5, 84-120 Władysłaowowo 100,00

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu ofertowym nr ZZO/000214/14/D/012019 z dnia 23.04.2019 r., Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury”. postanowił przyjąć ofertę i zlecić realizację usługi:

WILLA ‘POMORZANKA” Paulina Turska, ul. Szkutników 5, 84-120 Władysławowo1