Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego numer RPWM.11.02.03-28-0069/16/6 | OKSWiM

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego numer RPWM.11.02.03-28-0069/16/6

EFS_poziom_polskie_kolor

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego numer RPWM.11.02.03-28-0069/16/6

W ramach projektu „Wsparcie osób niewidomych i ich rodzin” realizowanego przez Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury” w partnerstwie z firmą Peritus Paweł Strączek Andrzej Pakulski s.c. realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zapytania: Usługa prowadzącego warsztaty z zakresu orientacji przestrzennej podczas 3-dniowych wyjazdów.

W przewidzianym terminie składania ofert tj. 21.07.2017 r. wpłynęły oferty od niżej wymienionych firm/osób:

Lp. Firma/osoba Adres Przyznane punkty
Usługa prowadzącego warsztaty z zakresu orientacji przestrzennej
1. Hanna Mazur ul. Słowackiego 45/11, 80-257 Gdańsk 100,00
2. Fundacja Szansa dla Niewidomych ul. Chlubna 88, 03-051 Warszawa 82,00

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu ofertowym nr RPWM.11.02.03-28-0069/16/6 z dnia 05.07.2017 r., Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury”. postanowił przyjąć ofertę i zlecić realizację usługi prowadzącego warsztaty z zakresu orientacji przestrzennej:

Pani Hannie Mazur, Ul. Słowackiego 45/11, 80-257 Gdańsk.