Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego numer RPWM.11.02.03-28-0069/16/5 | OKSWiM

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego numer RPWM.11.02.03-28-0069/16/5

EFS_poziom_polskie_kolor

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego numer RPWM.11.02.03-28-0069/16/5

W ramach projektu „Wsparcie osób niewidomych i ich rodzin” realizowanego przez Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury” w partnerstwie z firmą Peritus Paweł Strączek Andrzej Pakulski s.c. realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zapytania: usługi: przerwy kawowe (CPV 55520000-1), wyżywienie-obiad (CPV 55520000-1), wyżywienie-kolacja,  nocleg (CPV  55270000-3).

W przewidzianym terminie składania ofert tj. 21.07.2017 r. wpłynęły oferty od niżej wymienionych firm/osób:

Lp. Firma/osoba Adres Przyznane punkty
Usługi: przerwy kawowe (CPV 55520000-1), wyżywienie-obiad (CPV 55520000-1), wyżywienie-kolacja,  nocleg (CPV  55270000-3).
1. PPHU ROKO Jacek Krwcewicz ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk 100,00
2. PPHU Łosiński, Mirosław Łosiński ul. Ołowianka 3a, 80-751 Gdańsk 83,49

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu ofertowym nr RPWM.11.02.03-28-0069/16/5 z dnia 05.07.2017 r., Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury”. postanowił przyjąć ofertę i zlecić realizację usługi prowadzącego warsztaty z zakresu orientacji przestrzennej:

PPHU ROKO Jacek Krwcewicz, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk