Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego numer RPWM.11.02.03-28-0069/16/4 | OKSWiM

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego numer RPWM.11.02.03-28-0069/16/4

EFS_poziom_polskie_kolor

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego numer RPWM.11.02.03-28-0069/16/4

W ramach projektu „Wsparcie osób niewidomych i ich rodzin” realizowanego przez Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury” w partnerstwie z firmą Peritus Paweł Strączek Andrzej Pakulski s.c. realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zapytania:

Wykonanie usługi prowadzący warsztaty arteterapii

W przewidzianym terminie składania ofert tj. 06.06.2017 r. wpłynęły oferty od niżej wymienionych firm/osób:

Lp. Firma/osoba Adres Przyznane punkty
Usługa – Prowadzący warsztaty arteterapii
1. Teresa Mendrzejewska 10-127 Olsztyn, ul. Jagiełły 5/22 100,00
2. Anna Kuczko 10-455 Olsztyn, ul. Wyszyńskiego 18/108 90,00

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu ofertowym nr RPWM.11.02.03-28-0069/16/4 z dnia 26.05.2017 r., Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury”. postanowił przyjąć ofertę i zlecić realizację usługi pełnienie funkcji Asystent koordynatora:

Teresa Mendrzejewska