Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego numer RPWM.11.02.03-28-0069/16/3 | OKSWiM

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego numer RPWM.11.02.03-28-0069/16/3

EFS_poziom_polskie_kolor

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego numer RPWM.11.02.03-28-0069/16/3

W ramach projektu „Wsparcie osób niewidomych i ich rodzin” realizowanego przez Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury” w partnerstwie z firmą Peritus Paweł Strączek Andrzej Pakulski s.c. realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zapytania:

Wykonanie usługi przerwy kawowe (CPV 55520000-1), wyżywienie-obiad (CPV 55520000-1), wyżywienie-kolacja,  nocleg (CPV  55270000-3).

W przewidzianym terminie składania ofert tj. 06.06.2017 r. wpłynęły oferty od niżej wymienionych firm/osób:

Lp. Firma/osoba Adres Przyznane punkty
Usługa – Wykonanie usługi przerwy kawowe (CPV 55520000-1), wyżywienie-obiad (CPV 55520000-1), wyżywienie-kolacja,  nocleg (CPV  55270000-3).
1. Pensjonacik HTB Mirosław Anasiński  10-687 Olsztyn, Łajs 6 100,00
2. 

3.

Pałac Myślęta Katarzyna Górnecka-Moczyńska Gospodarstwo Agroturystyczne Sasek, Piórkowska Ewa 13-214 Uzdowo, Myślęta 1 

12-100 Szczytno, Sasek Mały 14

26,66 

78,69

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu ofertowym nr RPWM.11.02.03-28-0069/16/3 z dnia 26.05.2017 r., Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury”. postanowił przyjąć ofertę i zlecić realizację usługi pełnienie funkcji Asystent koordynatora:

Pensjonacik HTB Mirosław Anasiński