Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego numer RPWM.11.02.03-28-0069/16/1 | OKSWiM

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego numer RPWM.11.02.03-28-0069/16/1

EFS_poziom_polskie_kolor

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego numer RPWM.11.02.03-28-0069/16/1

W ramach projektu „Wsparcie osób niewidomych i ich rodzin” realizowanego przez Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury” w partnerstwie z firmą Peritus Paweł Strączek Andrzej Pakulski s.c. realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zapytania:

85311200-4– Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych.

W przewidzianym terminie składania ofert tj. 30.03.2017 r. wpłynęły oferty od niżej wymienionych firm/osób:

Lp. Firma/osoba Adres Przyznane punkty
Usługa – pełnienie funkcji Specjalista ds. pomocy uczestnikom
1. Aleksandra Pekar 11-500 Giżycko, ul. Gdańska 48/2 100,00
2. Grzegorz Kurstak 10-437 Olsztyn, ul. Dworcowa 51/59 97,42

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu ofertowym nr RPWM.11.02.03-28-0069/16/1 z dnia 17.03.2017 r., Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury”. postanowił przyjąć ofertę i zlecić realizację usługi pełnienie funkcji Specjalista ds. pomocy uczestnikom:

Aleksandra Pekar