Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr ZZO/000198/14/D/012018 z dnia 13.06.2018 r. | OKSWiM

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr ZZO/000198/14/D/012018 z dnia 13.06.2018 r.

PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr ZZO/000198/14/D/012018 z dnia 13.06.2018 r.

W ramach projektu „Sport szansą na lepsze życie 2018” realizowanego przez Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury” ze środków PFRON w ramach konkursu 4/2017 pn.: ”Samodzielni i skuteczni”, kierunek pomocy 3: ”wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”

Przedmiot zapytania: Wykonanie usługi – 10 dniowe zawody sportowe (zakwaterowanie i wyżywienie) – wspólny słownik zamówień – 55000000-0- usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

W przewidzianym terminie składania ofert tj. 21.06.2018 r. wpłynęła oferta od niżej wymienionych firm/osób:

Lp. Firma/osoba Adres Przyznane punkty
Wykonanie usługi – 10 dniowe zawody sportowe (zakwaterowanie i wyżywienie) – wspólny słownik zamówień – 55000000-0- usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
1. Działalność Turystyczno-Usługowa, Działalność Gastronomiczno-Rozrywkowa Sprzed. Hurt. i Detal. Art. Przem. Brzozowska Ewa 13-230 Lidzbark, ul. Leśniczówka 100,00

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu ofertowym nr ZZO/000198/14/D/012018 z dnia 13.06.2018 r. Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury”. postanowił przyjąć ofertę i zlecić realizację usługi:

Działalność Turystyczno-Usługowa, Działalność Gastronomiczno-Rozrywkowa Sprzed. Hurt. i Detal. Art. Przem. Brzozowska Ewa