Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr ZZO/000237/14/D/012020 z dnia 29.06.2020 r. | OKSWiM

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr ZZO/000237/14/D/012020 z dnia 29.06.2020 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR ZZO/000237/14/D/012020 z dnia 29.06.2020 r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego numer ZZO/000237/14/D/012020

W ramach projektu „Sport szansą na lepsze życie 2020” realizowanego przez Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury” realizowanego ze środków PFRON w ramach konkursu 1/2019 pn.: ”Kierunek AKTYWNOŚĆ”, kierunek pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”.

Przedmiot zapytania: Wykonanie usługi na 10-dniową (9 noclegów) imprezę sportową (zakwaterowanie i wyżywienie) – wspólny słownik zamówień – 55000000-0- usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

W przewidzianym terminie składania ofert tj. 09.07.2020 r. wpłynęły oferty od niżej wymienionych firm/osób:

Lp. Firma/osoba Adres Przyznane punkty
Wykonanie usługi na  na 10-dniową (9 noclegów) imprezę sportową (zakwaterowanie i wyżywienie) – wspólny słownik zamówień – 55000000-0- usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
1. Działalność Turystyczno-Usługowa, Działalność Gastronomiczno-Rozrywkowa, Sprzed. Hurt. i Detal. Art. Przem. Brzozowska Ewa 13-230 Lidzbark, ul. Leśniczówka 9 100,00
2. Sun&Move sp. z o.o. 71-037 Szczecin, ul. Ogrodowa 25 48,00

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu ofertowym nr ZZO/000237/14/D/012020 z dnia 29.06.2020 r., Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury”. postanowił przyjąć ofertę i zlecić realizację usługi:

Działalność Turystyczno-Usługowa, Działalność Gastronomiczno-Rozrywkowa, Sprzed. Hurt. i Detal. Art. Przem. Brzozowska Ewa, 13-230 Lidzbark, ul. Leśniczówka 9