Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr RPWM.11.02.03-28-0069/16/11 z dnia 22.08.2018 r. | OKSWiM

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr RPWM.11.02.03-28-0069/16/11 z dnia 22.08.2018 r.

EFS_poziom_polskie_kolor

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego numer RPWM.11.02.03-28-0069/16/11

W ramach projektu „Wsparcie osób niewidomych i ich rodzin” realizowanego przez Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury” w partnerstwie z firmą Peritus Paweł Strączek Andrzej Pakulski s.c. realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zapytania: Wykonanie usługi – 3 dniowe warsztaty z zakresu arteterapii i orientacji przestrzennej (obiad, kolacja, przerwa kawowa, nocleg) – wspólny słownik zamówień – 55000000-0- usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

W przewidzianym terminie składania ofert tj. 03.09.2018 r. wpłynęły oferty od niżej wymienionych firm/osób:

Lp. Firma/osoba Adres Przyznane punkty
Wykonanie usługi – 3 dniowe warsztaty z zakresu arteterapii i orientacji przestrzennej (obiad, kolacja, przerwa kawowa, nocleg) – wspólny słownik zamówień – 55000000-0- usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
1. WILLA POMORZANKA Turski Grzegorz, 84-120 Władysławowo, ul. Szkutników 5 100,00

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu ofertowym nr RPWM.11.02.03-28-0069/16/11 z dnia 22.08.2018 r., Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury”. postanowił przyjąć ofertę i zlecić realizację usługi:

WILLA POMORZANKA Turski Grzegorz, 84-120 Władysławowo, ul. Szkutników 5