Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr RPWM.11.02.03-28-0069/16/10 z dnia 19.04.2018 r. | OKSWiM

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr RPWM.11.02.03-28-0069/16/10 z dnia 19.04.2018 r.

EFS_poziom_polskie_kolor

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego numer RPWM.11.02.03-28-0069/16/10

W ramach projektu „Wsparcie osób niewidomych i ich rodzin” realizowanego przez Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury” w partnerstwie z firmą Peritus Paweł Strączek Andrzej Pakulski s.c. realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zapytania: Wykonanie usługi prowadzącego warsztaty: kulinarne/dietetyczne, zajęcia sportowe dla osób niewidomych i słabowidzących, przewodnik tatrzański, oraz orientacji przestrzennej podczas 5-dniowego wyjazdu rodzinnego w Zakopanem w dniach 8-13.05.2018 r.

W przewidzianym terminie składania ofert tj. 30.04.2018 r. wpłynęły oferty od niżej wymienionych firm/osób:

Lp. Firma/osoba Adres Przyznane punkty
Wykonanie usługi prowadzącego warsztaty: kulinarne/dietetyczne, zajęcia sportowe dla osób niewidomych i słabowidzących, przewodnik tatrzański, oraz orientacji przestrzennej podczas 5-dniowego wyjazdu rodzinnego w Zakopanem w dniach 8-13.05.2018 r.
1. Katarzyna Janiszewska al. Przyjaciół 49, 10-147 Olsztyn 100,00
2. Alina Niedużak ul. Kurpiowska 3/11, 35-620 Rzeszów 100,00
3. Dariusz Mendrzejewski ul. Jagiełły 5/22 10-127 Olsztyn 100,00
4. Agencja Turystyczna „TATRY” Jacek Wiśniewski ul. Joliot-Curie 11A/79 100,00

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu ofertowym nr RPWM.11.02.03-28-0069/16/10 z dnia 19.04.2018 r., Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury”. postanowił przyjąć ofertę i zlecić realizację usługi:

Część I

Katarzyna Janiszewska, al. Przyjaciół 49, 10-147 Olsztyn

Część II

Agencja Turystyczna „TATRY” Jacek Wiśniewski, ul. Joliot-Curie 11A/79 

Część III

Dariusz Mendrzejewski, ul. Jagiełły 5/22 10-127 Olsztyn 

Część IV

Alina Niedużak, ul. Kurpiowska 3/11, 35-620 Rzeszów