Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr RPWM.11.02.03-28-0069/16/21 z dnia 01.07.2019 r | OKSWiM

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr RPWM.11.02.03-28-0069/16/21 z dnia 01.07.2019 r

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr RPWM.11.02.03-28-0069/16/21 z dnia 01.07.2019 r

W ramach projektu „Wsparcie osób niewidomych i ich rodzin” realizowanego przez Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury” w partnerstwie z firmą Peritus Paweł Strączek Andrzej Pakulski s.c. realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zapytania: Wykonanie usługi prowadzącego warsztat, arteterapii, zajęcia sportowe dla osób niewidomych i słabowidzących, podczas 3-dniowego wyjazdu rodzinnego w powiecie działdowskim w dniach 12.-14.07.2019 r.

W przewidzianym terminie składania ofert tj. 10.07.2019 r. wpłynęły oferty od niżej wymienionych firm/osób:

Lp. Firma/osoba Adres Przyznane punkty
Wykonanie usługi prowadzącego warsztat, arteterapii, zajęcia sportowe dla osób niewidomych i słabowidzących, podczas 3-dniowego wyjazdu rodzinnego w powiecie działdowskim w dniach 12.-14.07.2019 r.
1. Teresa Mendrzejewska ul. Jagiełły 5/22, 10-127 Olsztyn 100,00
2. Liliya Patonia ul. Lubartoska 36/7, 20-094 Lublin 55,56
3. Dariusz Mendrzejewski ul. Pstrowskiego 19/22, 10-601 Olsztyn 100,00

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu ofertowym nr RPWM.11.02.03-28-0069/16/21 z dnia 01.07.2019 r., Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury”. postanowił przyjąć ofertę i zlecić realizację usługi:

Część I

Teresa Mendrzejewska, ul. Jagiełły 5/22, 10-127 Olsztyn – oferta uzyskała najwięcej punktów i spełniała wszystkie kryteria.

Część II

Dariusz Mendrzejewski, ul. Jagiełły 5/22, 10-127 Olsztyn – oferta uzyskała najwięcej punktów i spełniała wszystkie kryteria.