Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr RPWM.11.02.03-28-0069/16/20 z dnia 01.07.2019 r. | OKSWiM

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr RPWM.11.02.03-28-0069/16/20 z dnia 01.07.2019 r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr RPWM.11.02.03-28-0069/16/20 z dnia 01.07.2019 r.

W ramach projektu „Wsparcie osób niewidomych i ich rodzin” realizowanego przez Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury” w partnerstwie z firmą Peritus Paweł Strączek Andrzej Pakulski s.c. realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zapytania: Wykonanie usługi na 3 dniowy wyjazd rodzinny (obiad, kolacja, przerwa kawowa, nocleg, wynajem Sali, uroczysta kolacja) – wspólny słownik zamówień – 55000000-0- usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

W przewidzianym terminie składania ofert tj. 10.07.2019 r. wpłynęły oferty od niżej wymienionych firm/osób:

Lp. Firma/osoba Adres Przyznane punkty
Wykonanie usługi na 3 dniowy wyjazd rodzinny (obiad, kolacja, przerwa kawowa, nocleg, wynajem Sali, uroczysta kolacja) – wspólny słownik zamówień – 55000000-0- usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
1. Działalność Turystyczno-Usługowa, działalność gastronomiczno-rozrywkowa, Sprzed. Hurt. i detal, art. przem. Ewa Brzozowska ul. Leśniczówka 5, 13-230 Lidzbark 100,00

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu ofertowym nr RPWM.11.02.03-28-0069/16/20 z dnia 01.07.2019 r., Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury”. postanowił przyjąć ofertę i zlecić realizację usługi:

Działalność Turystyczno-Usługowa, działalność gastronomiczno-rozrywkowa, Sprzed. Hurt. i detal, art. przem. Ewa Brzozowska, ul. Leśniczówka 5, 13-230 Lidzbark