Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 012022 z dnia 28.04.2022 r. | OKSWiM

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 012022 z dnia 28.04.2022 r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 012022 z dnia 28.04.2022 r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego numer 012022 z dnia 28.04.2022 r.

W ramach projektu realizowanego przez Warmińsko-Mazurską Federację Sportu Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie realizowanego ze środków PFRON w ramach konkursu 1/2020 pn.: ”Pokonamy bariery”, kierunek pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”

Przedmiot zapytania: Wykonanie usługi na 10-dniową (9 noclegów) imprezę sportową (zakwaterowanie i wyżywienie) – wspólny słownik zamówień – 55000000-0- usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

W przewidzianym terminie składania ofert tj. 12.05.2022 r. wpłynęły oferty od niżej wymienionych firm/osób:

Lp. Firma/osoba Adres Przyznane punkty
Usługa na 10-dniową (9 noclegów) imprezę sportową (zakwaterowanie i wyżywienie) – wspólny słownik zamówień – 55000000-0- usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
1. Działalność Turystyczno-Usługowa, Działalność Gastronomiczno-Rozrywkowa, Sprzed. Hurt. i Detal. Art. Przem. Brzozowska Ewa, 13-230 Lidzbark, ul. Leśniczówka 9 100,00
2.

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu ofertowym nr 012022 z dnia 28.04.2022 r., Warmińsko-Mazurską Federację Sportu Osób Niepełnosprawnych. postanowiła przyjąć ofertę i zlecić realizację usługi:

Działalność Turystyczno-Usługowa, Działalność Gastronomiczno-Rozrywkowa, Sprzed. Hurt. i Detal. Art. Przem. Brzozowska Ewa,13-230 Lidzbark, ul. Leśniczówka 9