Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 01/OKS/2023 z dnia 12.04.2023 r. | OKSWiM

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 01/OKS/2023 z dnia 12.04.2023 r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 01/OKS/2023 z dnia 12.04.2023 r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego numer 01/OKS/2023

W ramach projektu „Pomagając zmieniasz świat niepełnosprawnych na lepsze 2023” realizowanego przez Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury” realizowanego ze środków PFRON w ramach konkursu 1/2022 pn.: ”Działamy razem”, kierunek pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”

Przedmiot zapytania: Wykonanie usługi na cztery 7-dniowe (6 noclegów) szkolenia (zakwaterowanie, wyżywienie i przerwy kawowe) – wspólny słownik zamówień – 55000000-0- usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego.

W przewidzianym terminie składania ofert tj. 21.04.2023 r. wpłynęły oferty od niżej wymienionych firm/osób:

Lp. Firma/osoba Adres Przyznane punkty
Wykonanie usługi na cztery 7-dniowe (6 noclegów) szkolenia (zakwaterowanie, wyżywienie i przerwy kawowe) – wspólny słownik zamówień – 55000000-0- usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego.
1. WILLA „POMORZANKA” Paulina Turska, ul. Szkutników 5, 84-120 Władysławowo 180,00
2.

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu ofertowym nr OKS/012023 z dnia 12.04.2023 r., Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury”. postanowił przyjąć ofertę i zlecić realizację usługi:

WILLA ‘POMORZANKA” Paulina Turska, ul. Szkutników 5, 84-120 Władysławowo