Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 01/integracja/2024 z dnia 15.05.2024 r. | OKSWiM

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 01/integracja/2024 z dnia 15.05.2024 r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 01/integracja/2024 z dnia 15.05.2024 r.

W ramach projektu „Sportowa integracja osób niepełnosprawnych 2024” realizowanego przez Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Olsztynie realizowanego ze środków PFRON w ramach konkursu 1/2023 pn.: ”Możemy więcej”, kierunek pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”

Przedmiot zapytania: Wykonanie usługi na 10-dniową (9 noclegów) imprezę sportową (zakwaterowanie i wyżywienie) – wspólny słownik zamówień – 55000000-0- usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

W przewidzianym terminie składania ofert tj. 24.05.2024 r. wpłynęły oferty od niżej wymienionych firm/osób:

Lp. Firma/osoba Adres Przyznane punkty
Wykonanie usługi na 10-dniową (9 noclegów) imprezę sportową (zakwaterowanie i wyżywienie) – wspólny słownik zamówień – 55000000-0- usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
1. Działalność Turystyczno-Usługowa, Działalność Gastronomiczno-Rozrywkowa, Sprzed. Hurt. i Detal. Art. Przem. Brzozowska Ewa, 13-230 Lidzbark, ul. Leśniczówka 5 100,00
2.

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu ofertowym nr 01/integracja2024 z dnia 15.05.2024 r., Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Olsztynie. postanowił przyjąć ofertę i zlecić realizację usługi:

 Działalność Turystyczno-Usługowa, Działalność Gastronomiczno-Rozrywkowa, Sprzed. Hurt. i Detal. Art. Przem. Brzozowska Ewa,, 13-230 Lidzbark, ul. Leśniczówka 5